Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
PřihlásitRegistrovat
 • Soupiska je seznam hráčů, který je udržován vedoucím týmu.
 • Počet hráčů na soupisce není omezen. Použít lze 4 hráče na hostování.
 • Na soupisce musí být každý hráč, který má být uveden jak na elektronické, tak na papírové nominaci k zápasu.
 • Na soupisce je povinné označit hráče hrající soutěž ČFBU.
 • V play-off hraje hráč pouze za jeden tým.
 • Hráč, který nebude uveden na soupisce, nesmí nastoupit k zápasu AFL. Pokud nastoupí, budou všechny zápasy ve kterých nastoupí kontumovány ve prospěch soupeřů.
 • Přidání nového hráče na soupisku (platí i pro hostování) se provádí na webových stránkách AFL a musí být provedeno nejpozději 5min. před začátkem zápasu.
 • V případě nedodání nominace k zápasu (elektronické i papírové) před jeho prvním zápasem daného hracího dne nebude moci tento tým k zápasu nastoupit.

V případě dalších požadavků týkající se soupisky nebo kanadského bodování můžete psát na info@afl.cz .

28.03.2012 15:43:48
 • Každý vedoucí týmu má povinnost před následujícím turnajem zadat elektronickou nominaci k turnaji. Tato soupiska slouží k zadávání podrobných statistik hráčů k jednotlivým zápasům.
 • Na elektronickou nominaci musí vedoucí také zapsat hráče, kteří nastoupí za tým během turnaje a jsou zapsáni na papírové soupisce. Dokud se tak nestane zapisovatel není schopen zadat pravdivé statistiky k zápasu/turnaji.
 • Neplatí zde pěti minutové omezení zapsání hráče před daným zápasem, ve kterém má nastoupit. Dle elektronické nominace nebude posuzován žádný přestupek hráčů AFL. Nelze zde objektivně zaručit aspekty, které ovlivňují zadávání hráčů (výpadek internetu, problém s pc na hale, porucha www.afl.cz, atd …)
 • Elektronická nominace musí být vyplněna nejpozději v den turnaje. Na reklamace ze stran vedoucích a hráčů nebude brán zřetel pokud nominace nebude vyplněna v den turnaje.
 • Nezapsání hráče na elektronickou nominaci - po upozornění časoměřičem, papírovou soupisku a seznam registrovaných hráčů znamená pro daný tým kontumaci celého turnaje a samotný hráč obdrží ČK1.
 • Nezapsaní hráče na elektronickou nominaci, za předpokladu, že hráč je uveden na papirové soupisce a v seznamu registrovaných hráčů, v den turnaje znamená nemožnost reklamací na neúplnost kanadského bodování a statistik k danému turnaji. Bez postihu. Musí  však být neprodleně na upozornění časoměřiče doplněno
11.04.2012 08:43:12
 • Každý vedoucí týmu má povinnost před prvním zápasem v turnaji odevzdat zapisovateli papírovou soupisku - zápis o utkání.
 • Zápis každý vedoucí vlastnoručně podepíše a tím ručí za údaje na ní uvedené.
 • Na zápis může být připsán hráč i v průběhu turnaje v rámci pravidel AFL. Důležité je zejména dodržet dva následující body:
  1. na zápise může libovolný počet kmenových hráčů ale maximálně 1 hráč hostující a 1 hostující brankař.
  2. hráče lze zapsat na soupisku maximálně pět minut před následujícím zápasem, ve kterém má hráč nastoupit.
 • Hráči, kteří jsou na zápise jednou zapsaní na postu „hostujicí hráč“, musejí na tomto postu setrvat po celý turnaj.
 • Brankaři, kteři jsou na zápise jednou zapsání na postu „hostující brankař“, musejí na tomto postu setrvat po celý turnaj.
 • Nezapsání hráče na papírovou soupisku - zápis o utkání a zároveň za předpokladu, že hráč je zapsan minimálně v se znamu registrovaných hráčů, znamená postih pro hráče ve formě ČK2.
 • Papírový zápis o utkání je směrodatným dokumentem a má přednost před soupiskou elektronickou.
28.03.2012 16:00:50
Škapa Igor
 • Základem je, že každý účastník musí mít v AFL svůj kmenový tým. Poté může hostovat max. v jedné další lize kromě ligy, které se účastní se svým kmenovým týmem. V lize, ve které hostuje však smí během sezony nastoupit pouze za jeden tým.
 • Počet hostujících hráčů na jednom turnaji byl stanoven na 2 hráče do pole a 1 brankáře. Hostující brankář může v danný turnaj nastoupit pouze jako brankář. 
 • Hostující hráči musí být uvedeni v zápisu před každým turnajem a označeni, ze kterého kmenového družstva pochází. Hostující hráči musí být také uvedeni na soupisece (viz. bod Soupiska)
 • Pokud dojde k porušení těchto pravidel, budou všechny zápasy toho dne a týmu kontumovány ve prospěch soupeře s výsledkem 5:0 a družstvo, které se provinilo obdrží červenou kartu. Tento akt musí být proveden maximálně do jedné hodiny od ukončeného zápasu, v opačném případě je výsledek platný.2
 • Jinak platí jakákoliv změna kmenového hráče - přestupem. Přestup hráče je možný pouze v základní části dané sezony pouze do 31.12.
 • Hráč označený v zápise o utkání jako hostující brankář, nesmí nastoupit jako hráč v žádnem zápase turnaje
 • Počet hráčů na hostování je omezen na 4 hráčů
28.03.2012 15:50:28

Přestupy

Koubek Dan
 • Přestup obecně i ve stejné lize je povolen maximálně jeden na hráče za sezonu, ale musí být předem písemně nahlášen organizátorovi.
 • Minimálně pět dní před turnajem. Pokud nebude dodržen tento termín nemůžeme zaručit, že se hráč bude moci zúčastnit turnaje.
 • Přestupem se také rozumí pokud hráč změní kmenový tým za hostujíci.
 • Měnit hostující tým v rámci jedné ligy není možné pokud nedojde ke změně host/kmen.
 • Pokud hráč poruší pravidlo přestupu a nastoupí za jiné družstvo bez nahlášení a vyřízení přestupu, bude postih stejný jako v případě porušení pravidel hostování čili kontumace celého turnaje.
 • Přestup nemůže být proveden po odehrání základní části
 • Jinak platí jakákoliv změna kmenového hráče - přestupem. Přestup hráče z předem uvedeného důvodu je možný do 31.12.
 • Hráč označený v zápise o utkání jako hostující brankář, nesmí nastoupit jako hráč v žádnem zápase turnaje
28.03.2012 15:56:28
Copyright © 2009 - 2019 Váš prostor, s.r.o | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS